Διαδικτυακή συζήτηση με βασική ομιλήτρια την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  «Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Εμβόλια»

Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου, στις 6:00 μ.μ., διαδικτυακή συζήτηση με βασική ομιλήτρια την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Στέλλα Κυριακίδου. Το θέμα της συζήτησης είναι «Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Εμβόλια». Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους.

Στόχος της συζήτησης είναι να παρουσιαστούν όλες οι ενέργειες που έγιναν από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξασφάλιση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου που θα προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες μια βιώσιμη λύση ενάντια στην πανδημία. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να θέσουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συζήτησης.

 «Ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει να βάλουμε τέλος στην πανδημία. Μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά και τους έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα πρέπει να διανεμηθούν και να εξαπλωθούν γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό έχει καταστεί δυνατό λόγω της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί εκ μέρους και μαζί με τα κράτη μέλη, με τους παρασκευαστές εμβολίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που χρειάζεται εμβόλιο θα έχει πρόσβαση σ' αυτό οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στην ΕΕ», δήλωσε η κα Στέλλα Κυριακίδου με αφορμή τη διοργάνωση της διαδικτυακής συζήτησης.  

Για συμμετοχή στη συζήτηση, απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή των ενδιαφερομένων στον σύνδεσμο: https://frederick.zoom.us/webinar/register/6716069038287/WN_Dr-wS00ZT965yLlY-cxFrw